Vandrefalk.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdet er støttet af:


 

 

 

 

 

 

 

 

De danske vandrefalke

 

 

I 2001 forsøgte et par vandrefalke at etablere sig på Møns Klint. Det var første gang siden 1972 at vandrefalken gjorde yngleforsøg i Danmark (også den gang på Møns Klint). Forsøget i 2001 resulterede i tre golde æg, men året efter i 2002 lykkedes det parret at få tre unger på vingerne. Siden har vandrefalken årligt ynglet på Klinten og flere nye lokaliteter er kommet til, bl.a. på Stevns Klint og Bornholm. I 2020 er der registreret ca. 20 territoriehævdende par, hvoraf i hvert fald de 17 har fået unger.

 

Lige siden det første yngleforsøg i 2001 har der været ønsker om at ringmærke de danske vandrefalkeunger for at kunne følge deres videre liv. I foråret 2009 blev der fra Skov- og Naturstyrelsen givet tilladelse til ringmærkning og en projektgruppe ledet af Zoologisk Museum og med deltagelse fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) blev nedsat. Forfatterne til dette websted medvirkede som ringmærkere.

 

Arbejdet har indtil nu resulteret i tilsammen 171 ringmærkede unger i årene 2009 - 2022. Ungerne er mærket dels med en traditionel metalring og dels med en farvet ring med en tydelig tal/bogstav kombination, som kan aflæses på afstand. Feltornitologer knyttet til DOF's cartakegruppe for Vandrefalk har siden holdt vågent øje med de ringmærkede unger. Vi opfordrer alle til at indsende observationer af ringmærkede vandrefalke (gerne ledsaget af fotos) til Zoologisk Museum, København.

 

I forbindelse med ringmærkningen af ungerne indsamles miljøprøver (ægskalfragmenter, fældede fjer, bytterester) fra redehylden. Disse prøver kan eventuelt senere indgå i en analyse af de danske vandrefalkes belastning med miljøgifte som f.eks. DDT/DDE, PCB'er og bromerede flammehæmmere.

 

På vej til redehylden, Møns Klint

 

 

 

Se også:

 

 

Knud Falk og Søren Møller © 2009

Senest ændret 2023-03-06 15:57 UTC