Vandrefalk.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdet er støttet af:


 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøgelse af vandrefalken i Sydgrønland

 

 

Intentionen med dette website er at formidle information om projektet Undersøgelse af vandrefalken i Sydgrønland, der som sit primære formål har at undersøge vandrefalkens tilpasning til den sydgrønlandske natur samt artens respons til de trusler, som fortsat findes i miljøet, både i Grønland og i vinterkvarterene.

 

Vandrefalken Falco peregrinus er udbredt over næsten hele verden. I Grønland lever vandrefalken hovedsageligt af småfugle men til dels også af ryper og andre lidt større fugle. Byttet fanges i flugten, ofte ved styrtdyk fra stor højde. De grønlandske vandrefalke er trækfugle, som overvintrer på det amerikanske kontinent, helt ned til det sydlige Sydamerika.

 

Vandrefalken blev i 1960'erne og 70'erne udsat for en kraftig tilbagegang i store dele af sit udbredelsesområde som følge af den dengang udbredte brug af pesticider og andre miljøgifte. I dag er vandrefalken heldigvis i fremgang og er flere steder tilbage på det oprindelige bestandsniveau.

 

Projektet startede i 1981 og der har siden da årligt (næsten) været udført feltarbejde i Sydgrønland. Projektet omfatter studier af bestandstæthed, territoriebesættelse, ungeproduktion, udskiftning af ynglefugle, redevalg, byttevalg, trækveje, fænologi, betydning af klimaændringer samt monitorering af pesticidniveauet.

 

Fra 2023 har vi igangsat en proces, hvor know-how og data fra projektet vil blive overført til Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut). Herved sikres projektet en institutionel forankring, så der også i årene fremover kan indsamles data om falkene. Denne proces er støttet af en bevilling fra Aage V. Jensens Fonde.

 

 

 

Knud Falk og Søren Møller © 2009

Senest ændret 2024-02-03 16:12 UTC