Vandrefalk.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vandrefalk.dk på
YouTube

 

 

 

 

Moniterings rådata på Zenodo:

DOI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos fra projektet

 

Fotos på denne web-side stilles til fri disposition og må offentliggøres med kildeangivelse når de benyttes til at illustrere artikler og anden omtale af vore undersøgelser af vandrefalkene i Sydgrønland.

 

Alle fotos er taget i undersøgelsesområdet i Sydgrønland.

 

© Knud Falk og Søren Møller, 2009, hvor intet andet er nævnt.

 

Click to download 2016 holdet. Fra venstre: Linnéa Carlzon, Amanda Karlsson (begge studerende fra Högskolan i Halmstad, Sverige), Knud Falk, Søren Møller
© Ole G. Jensen, 2016
[Download]
Videooptagelser fra feltarbejdet i 2013. Uredigeret optagelse fra redebesøg.
(varighed 36:03)
Videooptagelser fra feltarbejdet i 2012, herunder montering af dataloggere.
(varighed 8:55)
Klik på billedet for at downloade Vandrefalk (hun) med ring og datalogger.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Poster omhandlende projektet.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Typisk sydgrønlandsk falkefjeld.
[Download]
Klik på billedet for at downloade På vej til falkerede.
[Download]
Klik på billedet for at downloade På vej til falkerede.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Falkerede med knuste æg og et enkelt goldt æg. Dette materiale blev indsamlet og indgår i undersøgelsen. Hvis miljøgift-belastningen er høj medfører det tynde skaller, således at risikoen for knusning under rugningen er høj. Dette sker sjældent i Grønland nu.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Indsamling af ægskal-stumper i reden.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Falkeæg, der er ved at klække.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Tre ca. 14 dage gamle falkeunger på redehylde. Tre unger er den typpiske kuldstørrelse for grønlandske vandrefalke.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Fire ca. 24 dage gamle falkeunger på redehylde.
[Download]
Klik på billedet for at downloade På vej op fra falkerede med de indsamlede prøver.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Når æg klækkes efterlades mange ægskal-stumper i reden. Fra 1981 til 2003 er sådanne prøver indsamlet i næsten alle besøgte reder. Deres tykkelse måles med digital mikrometerskrue. Denne metode giver et vigtigt supplement til de kemiske analyser, idet skaltykkelsen påvirkes af DDT indholdet i moderfuglen.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Indsamlede golde æg gøres klar til at blive analyseret for deres indhold af miljøgifte. Analysearbejdet blev udført af Danmarks Miljøundersøgelser i Roskilde.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Voksen vandrefalk, han. De grønlandske vandrefalke trækker gennem Nordamerika for at overvintre i Mellem- og Sydamerika.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Voksen vandrefalk, hun. Hendes æg afspejler den coktail af miljøgifte hun har været udsat får, både under trækket til Mellem- og Sydamerika og yngletiden i Grønland.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Voksen vandrefalk. I Grønland lever vandrefalkene primært af småfugle, som fanges i flugten.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Voksne vandrefalke, han og hun. Begge fugle er ringmærkede.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Vandrefalk (hun).
[Download]
Klik på billedet for at downloade Nyudfløjet falkeunge. De grønlandske vandrefalke får i gennemsnit tre unger. Dette er en høj reproduktion.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Vandrefalk indfanget med henblik på ringmærkning. Ringmærkningen har vist at de Grønlandske vandrefalke har en høj dødelighed, men dette kompenseres af den høje reproduktion.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Søren Møller og Knud Falk.
© Lena Hansson.
[Download]
Klik på billedet for at downloade Knud Falk og Søren Møller.
© Lena Hansson.
[Download]

 

 

Knud Falk og Søren Møller © 2009

Senest ændret 2016-07-29 19:56 UTC