Vandrefalk.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vandrefalk.dk på
YouTube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltarbejde

 

 

Feltarbejdet i sommeren 2017 vil foregå fra 6. juni til 13. juni og igen fra 4. juli og ca. 3 uger frem.

 

Feltarbejdet er en fortsættelse af et moniteringsprogram, som omfatter tolv udvalgte falkelokaliteter. Feltarbejdet er derfor koncentreret om indsamling af information om ungeproduktion og territoriebesættelse samt ringmærkning af unger. Desuden bliver der blive indsamlet data og prøver til belysning af falkenes miljøgiftbelastning og respons på klimaændringer.

 

Som noget nyt har vi siden 2012 udstyret ynglende vandrefalkehunner med geoloctors. Geolocators kan med stor præcision registrere lysintensiteten gennem døgnet over en periode på flere år og opbevare disse data intil vi kan genfange fuglene. Disse data gør det muligt at beregne fuglenes geografiske position to gange i døgnet (middag og midnat) i de forløbne år med en præcision på ca. 100 km. De benyttede dataloggere vejer ca. 1,8 g og er monteret på ringen (se foto). Arbejdet foregår i samarbejde med canadiske og amerikanske vandrefalkeforskere og omfatter studier af Vandrefalke af samme race (F. p. tundrius) fra dens østligste udbredelsesområde (Grønland) til dens vestligste (Alaska) med henblik på en samlet analyse af racens træk- og overvintringsområder.

 

 


Kort over projektområdet. Vis stort kort.

 

 

Knud Falk og Søren Møller © 2009

Senest ændret 2017-04-07 12:33 UTC